Arrangementer


Vi mødes omtrent en gang om måneden. Hver anden gang til det vi kalder klubaften, hvor den i grove træk står på Krigsfilm, ølsmagning, mad og snacks.


De øvrige arrangementer kalder vi klubsammenkomst, her er det forskelligt hvad der sker. Eksempler på disse klubsammenkomster kunne være, romsmagning, lerdueskydning, tur til overskudslager/grejshop, biograftur, museumsture, whiskysmagning, diverse udfordringer, brætspilsaften, paintball og et væld af andre tema-arrangementer hvor kun fantasien sætter grænser.


Vi har også en årlig klubtur der ofte er over en weekend, og indeholder mere mad, øl, udfordringer og flere museumsture. Der findes enkelte arrangementer og temaer der falder uden for kategori, men ellers er de fleste kædet sammen med krig og krigshistorie på en eller anden måde.


Vi skiftes nogenlunde til at stå for arrangementerne, alle får muligheden for at være vært til et arrangement, men da interessen og engagementet er stort, er det ikke på noget tidspunkt et krav. De medlemmer der ikke nødvendigvis bidrager så stort med et værts-engagement, bidrager i stedet igennem deres kontingent og diverse andre donationer.


I enhver hær er der mange faste pligter i løbet af året, så for at vi i eventuelle romtåger ikke glemmer noget helt vildt vigtigt, har vi været nødt til at udarbejde en “battle rhythm”. Det er lidt ligesom når vores koner lægger små gule sedler med ting de synes vi skal huske, dog med den store forskel, at alt på vores battle rhythm naturligvis er mega vigtig.

Battle-rhythm