Top Gun Klubbens Kodeks


Et spørgsmål om ære


Top Gun Klubbens Kodeks


Herunder finder du det generelle kodeks og reglement for optagelse og færden i Top Gun Klubben.


Ønsker du optagelse i Top Gun Klubben skal du acceptere alle vilkår på denne side og stå inde for at det er et fællesskab du gerne vil bidrage til og være med til at bygge videre på.


Samtidig accepterer du at der er visse dele af kodekset som ikke er tilgængeligt for dig før du er fuldbyrdet medlem, og ligeledes at der er visse dele af kodekset som ikke er tilgængeligt før du opnår bestemte rang. Disse dele af kodekset indeholder blandt andet en vis mængde regler, samt fremgangsmåder for ritualer og ceremonier. Dog vil vi gerne garantere for at kodekset ikke indeholder nogle regler der har til direkte hensigt at skulle være skadende.


Grundprincipper:

 • Formålet med Top Gun Klubben er at tilfredsstille den mandlige krigshungrende stenalderhjerne.
 • Formålet opnås med socialt samvær igennem klubaftner indeholdende film, øl, mad, oplevelser og meget mere, samt at skrive anmeldelser af dette. Samt andre spændende aktiviteter.
 • Top Gun filmen skal ses én gang om året.
 • Top Gun Klubben er en loge.
 • Alle medlemmer SKAL eje en godkendt uniform, og bære den til klubbens arrangementer.


Optagelse:

 • For optagelse i Top Gun Klubben SKAL man være hankøn. (MEN da Charlie er en vigtig karakter i Top Gun, er det besluttet at vi – hvis den helt rigtige kvinde skulle vise sig – vil kunne have et enkelt kvindeligt medlem).
 • For optagelse i Top Gun Klubben SKAL man være far.
 • For optagelse i Top Gun Klubben SKAL man kunne lide Root Beer.
 • Der må kun være ét medlem fra samme husstand.
 • Top Gun klubben er kun interesseret i medlemmer med initiativ, derfor skal man selv ansøge om at blive medlem for at kunne komme i betragtning.
 • Ved kontakt og ved godkendelse af ansøgning bliver man inviteret med til en Top Gun Klubaften som civilist.
 • Ønsker man efter at have deltaget som civilist, stadigvæk at være medlem, gør man opmærksom på dette snarest muligt efter.
 • Anerkender Top Gun Klubbens øvrige medlemmer ens ønske om medlemskab, vil man blive inviteret med til et efterfølgende arrangement hvor man vil få sit indvielsesritual og sit rang.
 • I enkelte tilfælde, hvis man er en virkelig spændende person, kan der indsættes ekstraordinære klubaftner for at fremskynde optagelsen i Top Gun Klubben.


(Allerede her vil Top Gun Klubben gerne gøre opmærksom på vores engagement i vores aktiviteter, så I kan nå at fortryde! Vi tager vores aktiviteter ganske seriøst, f.eks. er det vigtigt for os at vores anmeldelser på f.eks. de øl vi smager, er overvejet og veludførte. Det samme gælder også mht. til film, oplevelser, den generelle klubaften og alt andet vi måtte komme i berøring med. Især vores individuelle Top Gun Image går vi meget op i, det er kun skidesjovt hvis alle medlemmer lever deres roller, samt følger og bryder reglerne på de rigtige tidspunkter.
Så tænker du at det bare er at møde op, drikke et par øl og fortælle en vittighed inden du tager hjem igen, så er Top Gun Klubben med sikkerhed ikke noget for dig, TABER!)


Økonomi:

 • Prøvetur for at se om man passer ind i klubben koster 100,-
 • Indmeldelses gebyr er 350,- som er et engangsbeløb der betales straks ens ansøgning er godkendt af klubben.
 • Medlemskontingent er 100,- pr. md. Dette kontingent dækker udgifter til klubaftner, og som eventuelt tilskud til ekskursioner m.v.
 • Alle medlemmer må forvente en del egen-udgifter, især ved indmeldelse hvor f.eks. uniform skal anskaffes for egen regning.
 • Der kan blive pålagt egen-udgift ved ekskursioner, ekstraordinære arrangementer m.v.
 • Medlemmer der indkøber til Klubaftner må kun indkøbe inden for de aftalte rammer.
 • Indkøb af materialer såsom klistermærker, klub-ølglas, kuglepenne med logo osv., bliver udgifterne dækket dels af kontingentet og del af alle medlemmers egen-udgift, dette går til debat og afstemning inden en eventuel udgift.


Aktiviteter:

 • Top Gun Klubben afholder en gang om året en særlig udflugt til et særligt relevant sted. Denne udflugt finder normalt sted i sidste weekend inden skolernes sommerferie starter.
 • Godkendte steder til den årlige udflugt er steder som f.eks. tøjhusmuseet, bunkeranlæg, panzermuseer, skydebaner, paintball, ekstreme sport aktiviteter (som medlemmerne kan være med til), militære anlæg og installationer osv.
 • Det er også accepteret, inden for grænsen af økonomiske rimelighed for det enkelte medlem, at arrangementet tager flere dage, f.eks. en tur i sommerhus med en eller flere udflugter planlagt i området.
 • Det årlige arrangement arrangeres på skift af et nedsat udvalg.
 • Det er op til udvalget om medlemmernes familier skal/må inviteres med til dette årlige arrangement.


Klubaftner:

De officielle klubaftner skal minimum indeholde følgende punkter:

 • Fællesrejsning til Top Gun Anthem. Alle vender ansigt mod Top Gun skolen i vest, og forholder sig ærbødige under afspilning.
 • De medlemmer der er MIA mindes, og der skåles i en af de officielle klubdram.
 • Velkomst ved Ordensofficer.
 • Kammerofficer redegør for kassen.
 • Fortjeneste-og disciplinærofficeren redegør for status for medlemmerne point siden sidst. Herunder er der også fremvisning af dog-tag, godkendelse af uniform mm. Hvis nogen har forfremmet sig siden sidste samling, fejres disse.
 • Dato og roller for næste klubarrangement fastsættes.
 • Dagens poet fremsiger sit digt, og næste digter udvælges.
 • Diverse andre emner og aftaler, samt eventuelt nødvendige ritualer og ceremonier.
 • Eventuelt
 • Værtsofficeren præsenterer aftenens menu, film, øl og snacks.

  • Ud fra Værtsofficerens agenda og planlægning vil der:
   • Indtages føde efter de gældende regler.
   • Der skal smages på 2x* forskellige øl, som også bør bedømmes og anmeldes.
   • Der skal ses 2x* forskellige klubrelateret film. Disse bør også bedømmes og anmeldes
   • Der skal være 2x* slags snack til aftenens film og underholdning.

   • Yderligere underholdning/aktiviteter er velkomne, hvis det overholder eventuelle regler og samtidig tager hensyn til klubaftenens forløb og de pågældende medlemmers formodet tilstand.

 • Der skåles igen i en af de officielle klubdram, hvorefter Ordensofficeren lukker mødet og Værtsofficeren tager over.

(*) Kan Værtsofficeren forsvare en anden mængde end den fastsatte ud fra de gældende regler, så er dette acceptabelt.

Film:

Der ses krigsfilm, og mindst 2 stk. De skal leve op til følgende kriterier for at må ses i Top Gun Klubben:

 • Ingen krig uden krudt!
 • Filmen skal have en vis fylde af kampscener.
 • Disse krigs-relateret kategorier er IKKE krigsfilm og må som udgangspunkt ikke ses, men kan evt. accepteres på temaaftner:
  • Westerns
  • ”Fangelejrfilm” fx ”The great escape”
  • Episke/historiske film fx ”Braveheart” eller ”Troy”
  • Futuristiske film (Sci-Fi) fx ”Star Wars”
  • Retsalsfilm fx “A few good men”
  • Serier fx “Mash”

  • Borgerkrigsfilm (Disse kræver en særskilt vurdering)

Øl og mad:

 • Der skal smages og bedømmes mindst 2 forskellige øl.
 • Flere øl eller andet fx. rom eller whisky (udover de 2 faste) er accepteret men det er op til arrangøren, og skal i visse tilfælde cleares med officersgruppen.
 • Øl, mad m.v. må gerne følge et tema hvis muligt og oplagt – og det vil blive honoreret med en omgang point til arrangøren.
 • Værtsofficeren bestemmer hvor når der spises, det er fuldt acceptabelt mens der ses film.
 • Maden må gerne være fedet og usundt.
 • Pinjekerner og rucola er FORBUDT!
 • Maden skal helst være tilberedt/hjemmelavet, men ikke nødvendigvis af Værtsofficeren, der som bekendt gerne må sætte andre i arbejde med tilberedelsen. Købemad kan indgå i tema o.l.
 • Medlemmer skal huske at kunne skelne øl, mad, snacks og film der serveres samtidigt, da vi anmelder det vi ser og smager.

Musik:

Baggrundsmusik ved arrangementer er OK, dog ikke som forstyrrende element under f.eks. møde.
Til gengæld er der en evig udarbejdelse af hvilken musik der er velkomment:

 • Gerne i form af soundtracks fra krigsfilm.
 • Rock, men ikke ”fesen-rock” (eksempel: AC/DC Rock er ok, Bryan Adams Rock er ikke ok (medmindre nummeret har været en del af en krigsfilm))
 • Heavy er også OK, så længe det er melodiøst, dermed mener vi at enhver utrænet skal kunne høre hvad der rent faktisk bliver sunget og kunne adskille instrumenterne.
 • ‘On the road’ musik, dem der ved hvad det er, ved hvad vi mener.
 • Alle musiknumre der indeholder ord af militaristisk betydning, f.eks. hvis sangen indeholder ord som Shotgun, Gun, Army, War m.v.
 • diverse og særlige genre inden for FOLK, ved tvivl så spørg.

RANG, POINT OG UDMÆRKELSER:

 • Klubbens medlemmer er alle tildelt en rang, og følger et hierarki som kan ses på siden Gradsbetegnelser og Pointsystem.
 • Alle starter i laveste rang og arbejder sig op, hvis man overhovedet når så langt!
 • Rangen ‘General of the army’ (Feltmarskal) er uopnåelig for medlemmer og er forbeholdt medlemmernes partnere (koner/kærester o.l.). Dog kan man efter, at man har opnået rangen ‘General’ yderligere opnå ærestitlen ‘Top Gun Instruktør’ af forskellig grad. Højest opnåelig rang for klubbens medlemmer er derfor ‘General – Chef Top Gun Instruktør’.

Forfremmelse:

 • Man stiger i grader til højere rang ved hjælp af et pointsystem der kan ses på siden Gradsbetegnelser og Pointsystem.
 • Ved indmeldelse og ved forfremmelse til særlige rang og rangklasser bliver der udført særlige, og for civilister hemmelige, ritualer og ceremonier.
 • Ved opnåelse af bestemte rang, udløses særlige gaver.

Degradering og fratagelse af rang m.v. bliver udført ved særlig grove overtrædelser hvor et bidrag til bødekassen bare ikke er fyldestgørende.

Udmærkelser:

For at give medlemmerne de bedst mulige udsigter til en ordentlig gang sildesalat, og for at kunne have noget at prale med, er der opsat et sæt af udmærkelser som kan opnås ved at gøre eller have gjort særlige udførelser på bestemte eller ubestemte tidspunkter i sit liv. Denne liste af udmærkelser er i konstant udvikling.

Udmærkelser udløser også point således at man kommer tættere på en eventuel stigning i rang.

Hierarki og lydighed:

 • Kommandovejen skal altid følges, en underordnet skal altid adlyde sin overordnet.
 • Logens medlemmer skal være opmærksomme på at det handler om hyggeligt samvær og sjov i fællesskab.

Dresscode:

Top Gun Klubbens medlemmer er naturligvis pålagt at følge en streng dresscode ved alle arrangementer, men uniformsregulativet pt. er under revision.
Siden opdateres når klubbens nye uniformsregulativ er endeligt godkendt.

Bødekasse:

 • Top Gun Klubbens sekundære indtægt er en bødekasse.
 • Ved brud på regler i Top Gun Klubben, der ikke kræver anden disciplinær straf, betales kr. 25,- til bødekassen.
 • Der er intet loft for hvor meget et medlem skal/må betale.
 • Man kan ikke betale forud, men det er fuldt lovligt at donere.
 • Eventuelle beløb i bødekassen bruges som tilskud til ekskursioner og inventar som Top Gun Klubben i fællesskab vil kunne drage fordel af.
 • Indtægter fra bøder indgår i klubbens øvrige økonomi.
 • Medlemmer med bøde kan vælge at betale sin straf enten med penge, eller også med et fratræk i point hvor kr. 1,- = 2 point.

Mobilpolitik:

 • Mobilen må gerne være tændt, men kun henvendelser fra feltmarskalen må besvares.
 • Dog, alt besvarelse af mobilen kræver tilladelse fra en overordnet, også selvom det er feltmarskalen der ringer.
 • Man forlader rummet, hvis man skal tale i telefon med feltmarskalen.
 • Det er fuldt tilladt at “surfe” på mobilen, så længe der søges relevant info som fx info om film eller fakta til en diskussion, eller andre Top Gun Klub relateret ting.
 • Det er strengt forbudt at bruge telefonen i klub-regi til at ordne/tjekke op på dagens dagligvare indkøb og andre bleskiftende hverdagsting, samt at følge op på om man har likes nok på familiebilledet på Facebook og lignende.

Gennerelle regler:

 • Børn, kvinder og feltmarskaler er som udgangspunkt ikke velkomne til Top Gun Klubaftnerne.
 • Forholder det sig således at der alligevel er forefindes børn, kvinder og feltmarskaler på matriklen, hvor og når, der afholdes Top Gun Klubaften, skal det være således at de ikke har en negativ effekt på Klubaftenen.
 • Man skal altid anmode en overordnet om tilladelse til at forlade rummet uanset årsag.
 • Man rejser sig når der kommer en overordnet ind i rummet.
 • Vi hilser med honnør og tiltaler som udgangspunkt hinanden med vores respektive Call Sign.
 • Corporal Class skal overfor overordnet altid bruge både rang og call sign.
 • Ændringer i kodekset skal til afstemning, hvor afstemningerne er forbeholdt de fremmødte *.
 • Ændringer i grundprincipperne kræver 100% enighed blandt de fremmødte *.
 • Ethvert tiltag til regler og ændringer kræver at minimum 50% af de fremmødte er i Officer Class, eller alle fremmødte officerer er enige i forslaget *.
 • Ved afstemninger har alle i Instructor Class 5 stemmer, alle i Officer Class chefgruppen (Medlemmer med rang fra Lieutenant Colonel og herover) 4 stemmer, alle i Officer Class uden for chefgruppen har 3 stemmer, alle i Sergeant Class har 2 stemmer og alle i Corporal Class har 1 stemme.
 • Afstemninger, beslutninger mm. kan foretages digitalt fx på klubbens hjemmeside. Det er ikke nødvendigt at vente til nærmeste klubaften for før der kan ordnes en formalitet, så hellere få den overstået så klubaftenen kan bruges på noget meget mere vigtigt.
 • Det er tilladt at tale ‘om’ logen med civilister/feltmarskaler, dog er der streng tavshedspligt omkring personsager der er drøftet i klubben. Hvad der afsløres af private ting i klubben, BLIVER i klubben.
 • Det er tilladt (nærmest en pligt) at bøvse, prutte, pille næse etc.
  Men dog er det på ingen måde tilladt at sætte bussemænd på andre medlemmers møbler!
 • Skulle det ende i fuldskab, er det IKKE tilladt at brække sig før sin nærmeste overordnet.
 • (*) Stifterparret har ved enighed ret til at ændre/tilføje regler m.v. og tage andre overordnet beslutninger, hvis de finder det nødvendigt, evt. for hurtigere proces eller af andre årsager.
 • Øverstkommanderende har vetoret.

 • Den første tår af en ny Root Beer SKAL altid drikkes stående, til hyldest for den skønne læskedrik.
 • Der gøres honnør med højre hånd hver gang de to sammensatte ord “TOP GUN” nævnes, ligeledes gøres honnør med venstre hånd hver gang de to sammensatte ord “ROOT BEER” nævnes. Ved hyppig gentagelse af ”TOP GUN” eller ” ROOT BEER” indenfor for kort tid er det kun første gang der saluteres for det.
 • Hvis og når der sniger sig en kyssescene ind i en ellers god krigsfilm, så er det et krav at medlemmerne ytrer deres utilfredshed.
 • Det er forbudt at bære lyserødt, medmindre det er i forbindelse med en udfordring i klubbens regi.
 • Hot Shots er bandlyst medmindre det er forbindelse med tema
 • Det udløser en medalje hvis en samlejepartner siger “Top Gun” under samleje, uden at være blevet bedt om det.
 • Der er påbud om at medbringe hovedbeklædning til alle sammenkomster. Hovedbeklædningen skal bæres i løbet af arrangementerne, men kan tages af hvis situationen kræver det fx under afspilning af Top Gun Anthem.
 • Det er ikke et krav at bærer hovedbeklædning hvis man ud fra uniformsregulativet er i en karakter uden hovedbeklædning.
 • Når der siges “Bacon” skal der bankes (gerne stille) i bordet.
 • Ved hver klubaften slår medlemmerne en terning, højeste terningslag skriver et lille digt til næste klubaften.
 • Når Viper er vært for et arrangement, skal der tales “maritimt”.
 • Det er ikke tilladt at bruge medicin som undskyldning for ikke at drikke alkohol. Hvis man på forhånd ved at man ikke kan indtage alkohol grundet medicin, skal man indhente skriftlig tilladelse fra øverst kommanderende.

Relikvier og helligheder:

 • Granaten “Fede Dorit” – skænket til klubben af Viper.
 • Klubterningen med dødningehoveder – er eneste terning der må bruges i klubben. Kammerofficeren er også terningansvalig.