Fortjeneste og straf


“Ingen er mere ansvarlig for din succes end du selv.”
– Ukendt


Selvom det er helt OK at være private, synes de fleste af os nu, at en vigtig del af klubben er optjening af point og forfremmelser. Til det formål har vi derfor fundet på et utal af indviklede, snedige og (u)retfærdige regler til enten at belønne eller straffe… Og jo mere man aktivt engagerer sig i klubben jo højere stiger man i graderne


Dog er det vigtigt at pointere, at det ikke er noget krav at man skal stige i graderne. Vil man bare gerne være med for selskabets skyld, og for maden, filmene og hyggen generelt, er det helt i orden, alle kompagnier har alligevel også brug for menige og korporaler for at være fuldkomne.


Herunder finder du en liste over hvordan du optjener – eller mister – point så du kan stige eller falder i graderne:


Fortjeneste:

4 point For log ind på hjemmesiden (Gives én gang pr. dag)
5 point For at kommentere relevant på et relevant emne i forummet
10 point For at skrive et relevant emne i forummet
10 point For at uploade et billede til hjemmesiden
25 point For at anmelde øl, mad, film mm. Gives for både at give en rating og for at skrive en anmeldelse.
50 point For at skrive relevante blog-indlæg, dagbog og sider
50 point For at digte til klubaftenerne.
100 point For at komme med et erstatningsdigt, i tilfælde af at den valgte digter ikke har et digt klar.
20 point For at arbejde med opdatering af hjemmesiden mm. (Gives pr. time)
50 point For at bidrage aktivt med punkter til dagsordenen til vores møder. Der gives point pr. punkt der kommer på dagsordenen. (Der gives for max. 2 punkter pr. møde)
50 point For at overholde budgettet (150 pr. mand) ved klubaftner og sammenkomster (75 pr. mand).
50 point For, som værtsofficer, at have udtænkt og gennemført, et af de øvrige medlemmer, godkendt tema ifm. Klubaftenerne.
50 point For at skrive fyldestgørende anmeldelser af øl, film, ture m.v. i forbindelse med Top Gun Klubben. (med billeder)
75 point For at bestride en af rotationsrollerne i forbindelse med vores arrangementer. Har man mere end en rolle, gives der kun 25 point pr. øvrig rolle.
600 point For at bestride en af de faste stillingsbetegnelser. Disse bestrides 1 år ad gangen, og der afholdes valg i forbindelse med årets første arrangement. Enkelte poster giver dog kun ½ pointsats grundet lavt aktivitetsniveau.
200 point For en udmærkelse. Udmærkelser der kan gentages tildeles yderligere 100 mærke ved første gentagelse, og medaljen tilføjes en guldstjerne.
100 point For mindre gaver, initiativer, indsatser og tiltag, fx hvis en har printet 300 eksemplarer af øl-anmeldelsesskemaerne. (Det besluttes i fællesskab i klubben hvilken størrelse der er tale om, dog har det givende medlem ingen indflydelse på beslutningen)
200 point For at blive udnævnt til årets sommer medlem (det varme lem) eller årets vinter medlem (det kolde lem). Disse præmieres i øvrigt en stor øl (75 cl)
200 point For mellem gaver, initiativer, indsatser og tiltag, fx en donerer 4 hjelme eller lignende til klubben eller klubbens medlemmer. (Det besluttes i fællesskab i klubben hvilken størrelse der er tale om, dog har det givende medlem ingen indflydelse på beslutningen)
400 point For store gaver, initiativer, indsatser og tiltag, fx en der bygger en bar til klubben. (Det besluttes i fællesskab i klubben hvilken størrelse der er tale om, dog har det givende medlem ingen indflydelse på beslutningen)
100-400 point For med bind for øjnene at kunne gætte 1 eller flere af de 4 ingredienser (der gives 100 point pr. gættet ingrediens) i den hemmelig anretning der kun laves ved indrulning af nyt medlem (kan kun opnås af det nye medlem). Kun de 4 højest rangerende medlemmer medbringer en ingrediens.
500 point For at arrangere ekstraordinære relevante arrangementer for klubben og dens medlemmer på eget initiativ og for egen regning.
500 point For at arrangere samt være værtofficer ved klubsammenkomsterne. – dog max. en gang pr. kalenderår.
1000 point For at få tatoveret en militær-relevant tatovering mens man er medlem
2000 point For at få tatoveret Top Gun Klubbens logo mens man er medlem


Straf:

2 point For hver dag man ikke logger ind på hjemmesiden/forum. (Merlinreglen)
5 point For at skrive for få ord i en dagbog. Gives pr. ord der er skrevet mindre end 250 ord.
50 point Standard bødetakst er 50 point, og gives for følgende forseelser (Listen er ikke udtømmende):
– Manglende dogtags.
– Manglende/forkert uniformering.
– Manglende hovedbeklædning.
– Manglende honnør når øverstbefalende kommer ind i lokalet.
– Manglende bank i bordet når der er sagt Bacon.
– Manglende honnør når der er sagt Root Beer (Venstre hånd).
– Manglende honnør når der er sagt Top Gun (Højre hånd).
– Hvis der bæres lyserødt.
– Manglende buh’en/klagen over kyssescener.
– Manglende betaling af månedligt kontingent (senest d. 10. i måneden) (gives pr. dag som tidsfristen overskrides med).
– For ikke at have skrevet dagbog til tiden (gives pr. dag tidsfristen overskrides med)
– Hvis første tår af en ny Root Beer IKKE drikkes stående.
– Hvis man forretter sin nødtørft uden tilladelse fra den øverstbefalende.
– Hvis et medlem i Corporal Class IKKE tiltaler en overordnet korrekt: Hr.-Rang-Call Sign (fx Hr. Lieutenant Colonel Jester). Det er dog tilladt at bruge både den engelske og den danske rangsbetegnelse fx Lieutenant Colonel/Oberstløjtnant
– For at aflevere dagbogen senere end 14 dage efter Klubarrangementet. Fordobles hvis der bliver afholdt et nyt arrangement inden dagbogen er afleveret.
100 point For de lidt grovere forseelser er bødetaksten 100 point/50 kr. Det er gældende for følgende forseelser:
– For ikke at passe sit tillidshverv.
– For, som udvalgt digter, ikke at have et digt klar.
500 point For, som værtsofficer, ikke at have sørget for at Fede Dorit er til stede.


“Det er ikke titler, der ærer mænd, men mænd,der ærer titler.”
– Niccolò Machiavelli


Ved særligt grove overtrædelser kan det besluttes at straffe med degradering/fratagelse af rang. Det kan fx være i tilfælde af følgende:  • At udeblive fra et arrangement, uden at melde afbud!


  • At overtræde ”bræk-reglen” i Top Klubbens Kodeks.


Det er vedtaget at man ikke kan blive ekskluderet ved at falde i minuspoint, fremover kan man kun synke til 0. Medlemmer kan derfor kun ekskluderes fra klubben hvis de ikke betaler deres kontingent. Fordi det er okay at være private!